ΜΕΝΟΥ ΟΠΑΠ.png
 
                                         
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                   
                                           
                                   
  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      3-1-2020     14:00       ΕΠΟΜΕΝΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΜΕΤΑ  ΤΗΝ  2089  ΚΛΗΡΩΣΗ  
 
                                         
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
  Α/Α 4άδες  για   2   & ΑΝΩ σημεια 2085 2086 2087 2088 2089 Α/Α 4άδες  για   2   & ΑΝΩ σημεια 2085 2086 2087 2088 2089  
  4 16 23 26           1 11 13 10            
  4 21 8 28           1 19 38 44            
  4 22 32 3           1 27 39 43            
  4 25 6 37           1 39 41 2            
  5 12 14 29           9 17 20 7            
  5 29 31 42           9 18 33 15            
  5 29 24 40           9 34 7 15            
  5 35 45 24           9 30 15 36            
  12 31 35 45           11 19 27 2            
  10η 12 42 24 40           10η 11 19 41 43            
  11η 14 31 24 40     14  24     11η 11 39 38 44 11  39          
  12η 14 35 42 45           12η 13 19 39 10            
  13η 16 21 22 37           13η 13 27 41 44       41  44    
  14η 16 25 3 28           14η 13 43 38 2            
  15η 16 32 6 8           15η 17 18 20 30            
  16η 21 23 25 32           16η 17 20 34 15            
  17η 21 26 3 6           17η 17 20 33 36 20  36          
  18η 22 23 6 28           18η 18 34 7 36     18  7      
  19η 22 25 26 8       22  26   19η 27 41 38 10            
 
KYR ORIZONTIO.jpg
20η
23 3 8 37           20η 34 30 33 7   34 30 33        
  21η 26 32 28 37           21η 43 44 2 10            
  22η 29 35 45 40   29  45                            
    ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ   ΣΤΗΛΕΣ  ΤΖΟΚΕΡ                      
    A/A ΗΜΕΡ/ΝIA 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος TZOKER                        
    2089 19/1/2020                                    
    2088 16/1/2020 22 26 40 41 44 18                        
    2087 12/1/2020 7 14 18 24 28 2                        
    2086 9/1/2020 29 30 33 34 45 4                        
    2085 5/1/2020 11 20 29 36 39 13