ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ  ΔΕΙΤΕ  ΠΩΣ  ΑΝΑΠΤΥΣΕΤΑΙ  ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 

fireball.bmp,fireball.bmp
 
                                     
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                         
                      ΑΥΞΟΝΤΑΣ  ΓΡΑΨΕ ΚΑΘΕΤΑ     
                      ΑΡΙΘΜΟΣ 8  ΑΡΙΘΜΟΥΣ Στηλη Στηλη Στηλη Στηλη Στηλη    
                      1 9 9 9 9  -  -    
                      2 24 24 24  - 24 24    
                      3 45 45 45  - 45 45    
                      4 3  -  - 3 3  -    
                      5 17 17 17  - 17 17    
                      6 32 32  - 32  - 32    
                      7 38  -  - 38 38  -    
                    8 5  - 5 5  - 5    
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
    ΑΥΞΟΝΤΑΣ  ΓΡΑΨΕ ΚΑΘΕΤΑ     
    ΑΡΙΘΜΟΣ 8  ΑΡΙΘΜΟΥΣ Στηλη Στηλη Στηλη Στηλη Στηλη    
    1          -  -        
    2        -                        
    3        -                        
    4    -  -      -                    
    5        -                        
    6      -    -                      
    7    -  -      -                    
    8    -      -