ΛΙΣΤΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΜΕ  ΑΡΧΗ  ΤΟ  ΤΖΟΚΕΡ  ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ  ΛΟΤΤΟ ΚΙΝΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ  

fireball.bmp
 
                                         
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                              ΑΡΙΘΜΟΙ             
                        Α/Α ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ   ΜΕ  1   ΣΤΑΝΤΑΡ ΣΤΗΛΕΣ   ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ      
                        1  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 7 3 1 100%  4  ΣΤΑ  5       
                        2  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 8 4 1 100%  4  ΣΤΑ  5       
                        3  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 9 6 2 100%  4  ΣΤΑ  5       
                        4  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 10 9 2 100%  4  ΣΤΑ  5       
 
 
                    5  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 11 14 3 100%  4  ΣΤΑ  5       
                        6  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 12 19 4 100%  4  ΣΤΑ  5       
                        7  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 13 26 6 100%  4  ΣΤΑ  5       
                        8  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 14 33 7 100%  4  ΣΤΑ  5       
                        9  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 15 42 9 100%  4  ΣΤΑ  5       
                        10  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 16 52 11 100%  4  ΣΤΑ  5       
                        11  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 17 64 13 100%  4  ΣΤΑ  5       
                        12  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 18 77 16 100%  4  ΣΤΑ  5       
                        13  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 19 93 19 100%  4  ΣΤΑ  5       
                        14  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 20 111 23 100%  4  ΣΤΑ  5       
                        15  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 21 129 26 100%  4  ΣΤΑ  5       
                        16  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 22 148 30 100%  4  ΣΤΑ  5       
    Α/Α ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΤΗΛΕΣ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ       17  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 23 174 35 100%  4  ΣΤΑ  5       
    1  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 7 3 1 100%  4  ΣΤΑ  5        18  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 24 197 40 100%  4  ΣΤΑ  5       
    2  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 8 5 1 100%  4  ΣΤΑ  5        19  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 25 232 47 100%  4  ΣΤΑ  5       
    3  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 9 9 2 100%  4  ΣΤΑ  5        20  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 26 256 52 100%  4  ΣΤΑ  5       
    4  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 10 14 3 100%  4  ΣΤΑ  5        21  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 27 293 59 100%  4  ΣΤΑ  5       
    5  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 11 22 5 100%  4  ΣΤΑ  5        22  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 28 325 65 100%  4  ΣΤΑ  5       
    6  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 12 35 7 100%  4  ΣΤΑ  5        23  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 29 378 76 100%  4  ΣΤΑ  5       
    7  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 13 48 10 100%  4  ΣΤΑ  5        24  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 30 417 84 100%  4  ΣΤΑ  5       
    8  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 14 69 14 100%  4  ΣΤΑ  5        25  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 31 473 95 100%  4  ΣΤΑ  5       
    9  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 15 95 19 100%  4  ΣΤΑ  5        26  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 32 514 103 100%  4  ΣΤΑ  5       
    10  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 16 132 27 100%  4  ΣΤΑ  5        27  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 33 579 116 100%  4  ΣΤΑ  5       
    11  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 17 176 36 100%  4  ΣΤΑ  5        28  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 34 631 127 100%  4  ΣΤΑ  5       
    12  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 18 214 43 100%  4  ΣΤΑ  5        29  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 35 692 139 100%  4  ΣΤΑ  5       
    13  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 19 284 57 100%  4  ΣΤΑ  5        30  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 36 743 149 100%  4  ΣΤΑ  5       
    14  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 20 356 72 100%  4  ΣΤΑ  5        31  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 37 823 165 100%  4  ΣΤΑ  5       
    15  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 21 451 91 100%  4  ΣΤΑ  5        32  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 38 875 175 100%  4  ΣΤΑ  5       
    16  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 22 543 109 100%  4  ΣΤΑ  5        33  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 39 958 192 100%  4  ΣΤΑ  5       
    17  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 23 671 135 100%  4  ΣΤΑ  5        34  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 40 1015 203 100%  4  ΣΤΑ  5       
    18  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 24 788 158 100%  4  ΣΤΑ  5        35  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 41 1120 224 100%  4  ΣΤΑ  5       
    19  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 25 950 190 100%  4  ΣΤΑ  5        36  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 42 1187 238 100%  4  ΣΤΑ  5       
    20  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 26 1107 222 100%  4  ΣΤΑ  5        37  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 43 1307 262 100%  4  ΣΤΑ  5       
    21  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 27 1325 265 100%  4  ΣΤΑ  5        38  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7ΑΔΕΣ 44 1371 275 100%  4  ΣΤΑ  5       
    22  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 28 1569 314 100%  4  ΣΤΑ  5        39  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7ΑΔΕΣ 45 1497 300 100%  4  ΣΤΑ  5       
    23  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 29 1838 368 100%  4  ΣΤΑ  5                           
    24  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 30 2087 418 100%  4  ΣΤΑ  5                           
    25  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 31 2426 486 100%  4  ΣΤΑ  5     
 
                   
    26  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 32 2845 569 100%  4  ΣΤΑ  5             
    27  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 33 3323 665 100%  4  ΣΤΑ  5             
    28  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 34 3781 757 100%  4  ΣΤΑ  5             
    29  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 35 4217 844 100%  4  ΣΤΑ  5             
    30  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 36 4844 969 100%  4  ΣΤΑ  5             
    31  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 37 5439 1088 100%  4  ΣΤΑ  5             
    32  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 38 5899 1180 100%  4  ΣΤΑ  5             
    33  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 39 6633 1327 100%  4  ΣΤΑ  5             
    34  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 40 7373 1475 100%  4  ΣΤΑ  5             
    35  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 41 7997 1600 100%  4  ΣΤΑ  5             
    36  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 42 8899 1780 100%  4  ΣΤΑ  5              ΑΡΙΘΜΟΙ             
    37  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 43 9971 1995 100%  4  ΣΤΑ  5        Α/Α ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ   ΜΕ  2   ΣΤΑΝΤΑΡ ΣΤΗΛΕΣ   ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ      
    38  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7ΑΔΕΣ 44 20412 4083 ΕΙΔΙΚΗ   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ       1  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 7 2 1 100%  4  ΣΤΑ  5       
    39  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7ΑΔΕΣ 45 12705 509 ΕΙΔΙΚΗ   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ       2  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 8 2 1 100%  4  ΣΤΑ  5       
    40  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7ΑΔΕΣ 45 22842 4569 ΕΙΔΙΚΗ   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ       3  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 9 4 1 100%  4  ΣΤΑ  5       
                        4  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 10 5 1 100%  4  ΣΤΑ  5       
                        5  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 11 7 2 100%  4  ΣΤΑ  5       
                        6  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 12 8 2 100%  4  ΣΤΑ  5       
 
    7  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 13 10 2 100%  4  ΣΤΑ  5       
      8  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 14 11 3 100%  4  ΣΤΑ  5       
      9  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 15 13 3 100%  4  ΣΤΑ  5       
      10  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 16 14 3 100%  4  ΣΤΑ  5       
      11  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 17 18 4 100%  4  ΣΤΑ  5       
      12  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 18 19 4 100%  4  ΣΤΑ  5       
      13  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 19 23 5 100%  4  ΣΤΑ  5       
      14  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 20 24 5 100%  4  ΣΤΑ  5       
      15  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 21 29 6 100%  4  ΣΤΑ  5       
      16  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 22 31 7 100%  4  ΣΤΑ  5       
      17  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 23 36 8 100%  4  ΣΤΑ  5       
      18  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 24 38 8 100%  4  ΣΤΑ  5       
    Α/Α ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΙ 6  ΑΔΕΣ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ       19  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 25 43 9 100%  4  ΣΤΑ  5       
    1  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6  ΑΔΕΣ 8 3 1 100%  4  ΣΤΑ  5        20  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 26 45 9 100%  4  ΣΤΑ  5       
    2  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 9 3 1 100%  4  ΣΤΑ  5        21  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 27 50 10 100%  4  ΣΤΑ  5       
    3  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 10 7 2 100%  4  ΣΤΑ  5        22  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 28 52 11 100%  4  ΣΤΑ  5       
    4  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 11 10 2 100%  4  ΣΤΑ  5        23  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 29 59 12 100%  4  ΣΤΑ  5       
    5  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 12 14 3 100%  4  ΣΤΑ  5        24  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 30 61 13 100%  4  ΣΤΑ  5       
    6  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 13 21 5 100%  4  ΣΤΑ  5        25  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 31 68 14 100%  4  ΣΤΑ  5       
    7  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 14 29 6 100%  4  ΣΤΑ  5        26  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 32 70 14 100%  4  ΣΤΑ  5       
    8  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 15 40 8 100%  4  ΣΤΑ  5        27  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 33 78 16 100%  4  ΣΤΑ  5       
    9  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 16 53 11 100%  4  ΣΤΑ  5        28  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 34 81 17 100%  4  ΣΤΑ  5       
    10  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 17 66 14 100%  4  ΣΤΑ  5        29  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 35 89 18 100%  4  ΣΤΑ  5       
    11  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 18 81 17 100%  4  ΣΤΑ  5        30  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 36 92 19 100%  4  ΣΤΑ  5       
    12  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 19 112 23 100%  4  ΣΤΑ  5        31  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 37 100 20 100%  4  ΣΤΑ  5       
    13  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 20 141 29 100%  4  ΣΤΑ  5        32  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 38 104 21 100%  4  ΣΤΑ  5       
    14  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 21 172 35 100%  4  ΣΤΑ  5        33  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 39 113 23 100%  4  ΣΤΑ  5       
    15  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 22 190 38 100%  4  ΣΤΑ  5        34  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 40 116 23 100%  4  ΣΤΑ  5       
    16  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 23 231 47 100%  4  ΣΤΑ  5        35  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 41 124 25 100%  4  ΣΤΑ  5       
    17  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 24 270 54 100%  4  ΣΤΑ  5        36  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 42 127 26 100%  4  ΣΤΑ  5       
    18  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 25 335 67 100%  4  ΣΤΑ  5        37  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 43 137 28 100%  4  ΣΤΑ  5       
    19  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 26 404 81 100%  4  ΣΤΑ  5        38  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 44 140 28 100%  4  ΣΤΑ  5       
    20  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 28 597 120 100%  4  ΣΤΑ  5        39  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 5ΑΔΕΣ 45 151 31 100%  4  ΣΤΑ  5       
    21  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 29 739 148 100%  4  ΣΤΑ  5                           
    22  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 30 882 177 100%  4  ΣΤΑ  5                           
    23  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 31 1039 208 100%  4  ΣΤΑ  5     
 
                   
    24  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 32 1208 242 100%  4  ΣΤΑ  5             
    25  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 33 1331 267 100%  4  ΣΤΑ  5             
    26  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 34 1577 316 100%  4  ΣΤΑ  5             
    27  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 35 1721 345 100%  4  ΣΤΑ  5             
    28  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 36 1883 377 100%  4  ΣΤΑ  5             
    29  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 37 2027 406 100%  4  ΣΤΑ  5             
    30  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 38 2343 469 100%  4  ΣΤΑ  5             
    31  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 39 2649 530 100%  4  ΣΤΑ  5             
    32  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 40 2717 544 100%  4  ΣΤΑ  5             
    33  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 41 3142 629 100%  4  ΣΤΑ  5             
    34  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 42 3516 704 100%  4  ΣΤΑ  5                           
    35  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 43 3973 795 100%  4  ΣΤΑ  5        Α/Α ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΙ 6 ΑΔΕΣ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ      
    36  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 44 4438 888 100%  4  ΣΤΑ  5        1  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 9 2 1 3  ΣΤΑ  5      
    37  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 45 4668 934 100%  4  ΣΤΑ  5        2  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 10 2 1 3  ΣΤΑ  5      
                        3  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 11 2 1 3  ΣΤΑ  5      
                        4  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 12 2 1 3  ΣΤΑ  5      
 
 
                    5  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 13 5 1 3  ΣΤΑ  5      
            6  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 14 5 1 3  ΣΤΑ  5      
            7  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 15 7 2 3  ΣΤΑ  5      
            8  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 16 8 2 3  ΣΤΑ  5      
            9  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 17 11 3 3  ΣΤΑ  5      
            10  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 18 12 3 3  ΣΤΑ  5      
            11  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 19 15 3 3  ΣΤΑ  5      
            12  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 20 18 4 3  ΣΤΑ  5      
            13  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 21 22 5 3  ΣΤΑ  5      
            14  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 22 24 5 3  ΣΤΑ  5      
            15  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 23 29 6 3  ΣΤΑ  5      
            16  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 24 31 7 3  ΣΤΑ  5      
                        17  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 25 36 8 3  ΣΤΑ  5      
    Α/Α ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΙ 7 ΑΔΕΣ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ       18  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 26 42 9 3  ΣΤΑ  5      
    1  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 9 3 1 100%  4  ΣΤΑ  5        19  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 27 46 10 3  ΣΤΑ  5      
    2  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 10 3 1 100%  4  ΣΤΑ  5        20  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 28 51 11 3  ΣΤΑ  5      
    3  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 11 5 1 100%  4  ΣΤΑ  5        21  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 29 58 12 3  ΣΤΑ  5      
    4  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 12 8 2 100%  4  ΣΤΑ  5        22  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 30 62 13 3  ΣΤΑ  5      
    5  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 13 10 2 100%  4  ΣΤΑ  5        23  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 31 70 14 3  ΣΤΑ  5      
    6  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 14 14 3 100%  4  ΣΤΑ  5        24  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 32 76 16 3  ΣΤΑ  5      
    7  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 15 20 4 100%  4  ΣΤΑ  5        25  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 33 80 16 3  ΣΤΑ  5      
    8  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 16 28 6 100%  4  ΣΤΑ  5        26  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 34 88 18 3  ΣΤΑ  5      
    9  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 17 37 8 100%  4  ΣΤΑ  5        27  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 35 95 19 3  ΣΤΑ  5      
    10  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 18 47 10 100%  4  ΣΤΑ  5        28  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 36 97 20 3  ΣΤΑ  5      
    11  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 19 57 12 100%  4  ΣΤΑ  5        29  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 37 110 22 3  ΣΤΑ  5      
    12  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 20 71 15 100%  4  ΣΤΑ  5        30  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 38 118 24 3  ΣΤΑ  5      
    13  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 21 88 18 100%  4  ΣΤΑ  5        31  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 39 122 25 3  ΣΤΑ  5      
    14  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 22 100 20 100%  4  ΣΤΑ  5        32  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 40 127 26 3  ΣΤΑ  5      
    15  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 23 123 25 100%  4  ΣΤΑ  5        33  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 41 140 28 3  ΣΤΑ  5      
    16  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 24 152 31 100%  4  ΣΤΑ  5        34  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 42 149 30 3  ΣΤΑ  5      
    17  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 25 168 34 100%  4  ΣΤΑ  5        35  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 43 156 32 3  ΣΤΑ  5      
    18  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 26 211 43 100%  4  ΣΤΑ  5        36  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 44 157 32 3  ΣΤΑ  5      
    19  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 27 253 51 100%  4  ΣΤΑ  5        37  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 6 ΑΔΕΣ 45 182 37 3  ΣΤΑ  5      
    20  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 28 310 62 100%  4  ΣΤΑ  5                           
    21  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 29 371 75 100%  4  ΣΤΑ  5     
 
                   
    22  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 30 420 84 100%  4  ΣΤΑ  5               
    23  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 31 495 99 100%  4  ΣΤΑ  5               
    24  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 32 540 108 100%  4  ΣΤΑ  5               
    25  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 33 628 126 100%  4  ΣΤΑ  5               
    26  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 34 700 140 100%  4  ΣΤΑ  5               
    27  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 35 790 158 100%  4  ΣΤΑ  5               
    28  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 36 843 169 100%  4  ΣΤΑ  5               
    29  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 37 1016 204 100%  4  ΣΤΑ  5               
    30  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 38 1146 230 100%  4  ΣΤΑ  5               
    31  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 39 1298 260 100%  4  ΣΤΑ  5               
    32  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 40 1483 297 100%  4  ΣΤΑ  5                           
    33  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 41 1691 339 100%  4  ΣΤΑ  5        Α/Α ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΙ 7 ΑΔΕΣ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ      
    34  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 42 1839 368 100%  4  ΣΤΑ  5        1  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 12 2 1 3  ΣΤΑ  5      
    35  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 43 2060 412 100%  4  ΣΤΑ  5        2  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 13 2 1 3  ΣΤΑ  5      
    36  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 44 2270 454 100%  4  ΣΤΑ  5        3  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 14 2 1 3  ΣΤΑ  5      
 
 
37  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 45 2539 508 100%  4  ΣΤΑ  5        4  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 15 5 1 3  ΣΤΑ  5      
                        5  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 16 5 1 3  ΣΤΑ  5      
                        6  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 17 7 2 3  ΣΤΑ  5      
                        7  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 18 8 2 3  ΣΤΑ  5      
                        8  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 19 9 2 3  ΣΤΑ  5      
                        9  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 20 11 3 3  ΣΤΑ  5      
                        10  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 21 12 3 3  ΣΤΑ  5      
                        11  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 22 13 3 3  ΣΤΑ  5      
 
 
                    12  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 23 16 4 3  ΣΤΑ  5      
          13  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 24 19 4 3  ΣΤΑ  5      
          14  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 25 21 5 3  ΣΤΑ  5      
          15  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 26 23 5 3  ΣΤΑ  5      
          16  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 27 26 6 3  ΣΤΑ  5      
          17  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 28 28 6 3  ΣΤΑ  5      
          18  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 29 30 6 3  ΣΤΑ  5      
          19  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 30 32 7 3  ΣΤΑ  5      
          20  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 31 42 9 3  ΣΤΑ  5      
          21  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 32 46 10 3  ΣΤΑ  5      
          22  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 33 50 10 3  ΣΤΑ  5      
          23  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 34 53 11 3  ΣΤΑ  5      
                        24  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 35 63 13 3  ΣΤΑ  5      
    Α/Α ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΙ 8 ΑΔΕΣ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ       25  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 36 64 13 3  ΣΤΑ  5      
    1  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 10 3 1 100%  4  ΣΤΑ  5        26  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 37 71 15 3  ΣΤΑ  5      
    2  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 11 3 1 100%  4  ΣΤΑ  5        27  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 38 74 15 3  ΣΤΑ  5      
    3  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 12 3 1 100%  4  ΣΤΑ  5        28  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 39 82 17 3  ΣΤΑ  5      
    4  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 13 6 2 100%  4  ΣΤΑ  5        29  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 40 87 18 3  ΣΤΑ  5      
    5  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 14 7 2 100%  4  ΣΤΑ  5        30  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 41 98 20 3  ΣΤΑ  5      
    6  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 15 11 3 100%  4  ΣΤΑ  5        31  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 42 100 20 3  ΣΤΑ  5      
    7  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 16 14 3 100%  4  ΣΤΑ  5        32  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 44 117 24 3  ΣΤΑ  5      
    8  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 17 20 4 100%  4  ΣΤΑ  5        33  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 7 ΑΔΕΣ 45 128 26 3  ΣΤΑ  5      
    9  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 18 24 5 100%  4  ΣΤΑ  5                           
    10  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 19 30 6 100%  4  ΣΤΑ  5                           
    11  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 20 39 8 100%  4  ΣΤΑ  5     
 
                   
    12  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 21 50 10 100%  4  ΣΤΑ  5               
    13  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 22 67 14 100%  4  ΣΤΑ  5               
    14  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 23 77 16 100%  4  ΣΤΑ  5               
    15  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 24 86 18 100%  4  ΣΤΑ  5               
    16  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 25 110 22 100%  4  ΣΤΑ  5               
    17  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 26 137 28 100%  4  ΣΤΑ  5               
    18  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 27 166 34 100%  4  ΣΤΑ  5               
    19  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 28 193 39 100%  4  ΣΤΑ  5               
    20  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 29 221 45 100%  4  ΣΤΑ  5               
    21  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 30 257 52 100%  4  ΣΤΑ  5               
    22  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 31 297 60 100%  4  ΣΤΑ  5                           
    23  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 32 324 65 100%  4  ΣΤΑ  5        Α/Α ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΙ 8 ΑΔΕΣ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ      
    24  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 33 355 71 100%  4  ΣΤΑ  5        1  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 15 2 1 3  ΣΤΑ  5      
    25  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 34 417 84 100%  4  ΣΤΑ  5        2  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 16 2 1 3  ΣΤΑ  5      
    26  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 35 476 96 100%  4  ΣΤΑ  5        3  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 17 5 1 3  ΣΤΑ  5      
    27  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 36 548 110 100%  4  ΣΤΑ  5        4  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 18 5 1 3  ΣΤΑ  5      
    28  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 37 608 122 100%  4  ΣΤΑ  5        5  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 19 6 2 3  ΣΤΑ  5      
    29  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 38 675 135 100%  4  ΣΤΑ  5        6  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 20 7 2 3  ΣΤΑ  5      
    30  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 39 750 150 100%  4  ΣΤΑ  5        7  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 21 9 2 3  ΣΤΑ  5      
    31  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 40 832 167 100%  4  ΣΤΑ  5        8  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 22 10 2 3  ΣΤΑ  5      
    32  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 41 919 184 100%  4  ΣΤΑ  5        9  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 23 11 3 3  ΣΤΑ  5      
    33  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 43 1095 219 100%  4  ΣΤΑ  5        10  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 24 12 3 3  ΣΤΑ  5      
    34  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 44 1214 243 100%  4  ΣΤΑ  5        11  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 25 13 3 3  ΣΤΑ  5      
 
 
35  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 45 1302 261 100%  4  ΣΤΑ  5        12  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 26 13 3 3  ΣΤΑ  5      
    100%  4  ΣΤΑ  5        13  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 27 18 4 3  ΣΤΑ  5      
    100%  4  ΣΤΑ  5        14  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 28 20 4 3  ΣΤΑ  5      
                        15  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 29 26 6 3  ΣΤΑ  5      
                        16  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 30 28 6 3  ΣΤΑ  5      
                        17  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 31 28 6 3  ΣΤΑ  5      
                        18  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 32 30 6 3  ΣΤΑ  5      
 
 
                    19  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 33 35 7 3  ΣΤΑ  5      
          20  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 34 36 8 3  ΣΤΑ  5      
          21  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 35 41 9 3  ΣΤΑ  5      
          22  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 36 45 9 3  ΣΤΑ  5      
          23  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 37 47 10 3  ΣΤΑ  5      
          24  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 38 51 11 3  ΣΤΑ  5      
          25  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 39 57 12 3  ΣΤΑ  5      
          26  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 40 57 12 3  ΣΤΑ  5      
          27  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 41 63 13 3  ΣΤΑ  5      
          28  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 42 69 14 3  ΣΤΑ  5      
          29  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 43 69 14 3  ΣΤΑ  5      
          30  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 44 77 16 3  ΣΤΑ  5      
    Α/Α ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΙ 9 ΑΔΕΣ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ       31  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 8 ΑΔΕΣ 45 81 17 3  ΣΤΑ  5      
    1  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 12 3 3 100%  4  ΣΤΑ  5                           
    2  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 13 3 3 100%  4  ΣΤΑ  5                           
    3  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 14 5 5 100%  4  ΣΤΑ  5     
 
                   
    4  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 15 7 7 100%  4  ΣΤΑ  5               
    5  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 16 9 9 100%  4  ΣΤΑ  5               
    6  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 17 12 12 100%  4  ΣΤΑ  5               
    7  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 18 14 14 100%  4  ΣΤΑ  5               
    8  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 19 19 19 100%  4  ΣΤΑ  5               
    9  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 20 24 24 100%  4  ΣΤΑ  5               
    10  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 21 32 32 100%  4  ΣΤΑ  5               
    11  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 22 39 39 100%  4  ΣΤΑ  5               
    12  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 23 47 47 100%  4  ΣΤΑ  5               
    13  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 24 55 55 100%  4  ΣΤΑ  5               
    14  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 25 67 67 100%  4  ΣΤΑ  5                           
    15  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 26 80 80 100%  4  ΣΤΑ  5        Α/Α ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΙ 9 ΑΔΕΣ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ      
    16  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 27 96 96 100%  4  ΣΤΑ  5        1  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 12 2 1 3  ΣΤΑ  5      
    17  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 28 115 115 100%  4  ΣΤΑ  5        2  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 13 2 1 3  ΣΤΑ  5      
    18  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 29 138 138 100%  4  ΣΤΑ  5        3  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 14 2 1 3  ΣΤΑ  5      
    19  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 30 157 157 100%  4  ΣΤΑ  5        4  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 15 2 1 3  ΣΤΑ  5      
    20  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 31 186 186 100%  4  ΣΤΑ  5        5  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 16 2 1 3  ΣΤΑ  5      
    21  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 32 204 204 100%  4  ΣΤΑ  5        6  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 17 2 1 3  ΣΤΑ  5      
    22  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 33 251 251 100%  4  ΣΤΑ  5        7  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 18 2 1 3  ΣΤΑ  5      
    23  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 34 269 269 100%  4  ΣΤΑ  5        8  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 19 5 1 3  ΣΤΑ  5      
    24  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 35 302 302 100%  4  ΣΤΑ  5        9  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 20 5 1 3  ΣΤΑ  5      
    25  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 36 344 344 100%  4  ΣΤΑ  5        10  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 21 5 1 3  ΣΤΑ  5      
    26  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 37 372 372 100%  4  ΣΤΑ  5        11  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 22 7 2 3  ΣΤΑ  5      
    27  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 38 436 436 100%  4  ΣΤΑ  5        12  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 23 8 2 3  ΣΤΑ  5      
    28  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 39 478 478 100%  4  ΣΤΑ  5        13  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 24 8 2 3  ΣΤΑ  5      
    29  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 40 529 529 100%  4  ΣΤΑ  5        14  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 25 10 2 3  ΣΤΑ  5      
    30  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 41 595 595 100%  4  ΣΤΑ  5        15  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 26 12 3 3  ΣΤΑ  5      
    31  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 42 662 662 100%  4  ΣΤΑ  5        16  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 27 13 3 3  ΣΤΑ  5      
    32  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 43 715 715 100%  4  ΣΤΑ  5        17  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 28 14 3 3  ΣΤΑ  5      
    33  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 44 797 797 100%  4  ΣΤΑ  5        18  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 29 15 3 3  ΣΤΑ  5      
 
 
34  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 45 857 857 100%  4  ΣΤΑ  5        19  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 30 17 4 3  ΣΤΑ  5      
    100%  4  ΣΤΑ  5        20  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 31 20 4 3  ΣΤΑ  5      
    100%  4  ΣΤΑ  5        21  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 32 22 5 3  ΣΤΑ  5      
    100%  4  ΣΤΑ  5        22  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 33 25 5 3  ΣΤΑ  5      
                        23  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 34 27 6 3  ΣΤΑ  5      
                        24  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 35 29 6 3  ΣΤΑ  5      
                        25  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 36 31 7 3  ΣΤΑ  5      
 
 
                    26  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 37 34 7 3  ΣΤΑ  5      
          27  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 38 35 7 3  ΣΤΑ  5      
          28  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 39 40 8 3  ΣΤΑ  5      
          29  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 40 42 9 3  ΣΤΑ  5      
          30  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 41 46 10 3  ΣΤΑ  5      
          31  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 42 49 10 3  ΣΤΑ  5      
          32  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 43 52 11 3  ΣΤΑ  5      
          33  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 44 53 11 3  ΣΤΑ  5      
          34  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 9 ΑΔΕΣ 45 56 12 3  ΣΤΑ  5      
                             
                             
       
 
                   
                                           
    Α/Α ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΙ 10 ΑΔΕΣ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ                          
    1  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 12 3 1 100%  4  ΣΤΑ  5                           
    2  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 13 3 1 100%  4  ΣΤΑ  5                           
    3  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 14 3 1 100%  4  ΣΤΑ  5                           
    4  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 15 3 1 100%  4  ΣΤΑ  5                           
    5  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 16 5 1 100%  4  ΣΤΑ  5                           
    6  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 17 7 2 100%  4  ΣΤΑ  5                           
    7  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 18 9 2 100%  4  ΣΤΑ  5                           
    8  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 19 12 3 100%  4  ΣΤΑ  5                           
    9  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 20 14 3 100%  4  ΣΤΑ  5                           
    10  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 21 19 4 100%  4  ΣΤΑ  5        Α/Α ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΙ 10 ΑΔΕΣ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ      
    11  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 22 22 5 100%  4  ΣΤΑ  5        1  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 13 2 1 3  ΣΤΑ  5      
    12  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 23 30 6 100%  4  ΣΤΑ  5        2  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 14 2 1 3  ΣΤΑ  5      
    13  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 24 35 7 100%  4  ΣΤΑ  5        3  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 15 2 1 3  ΣΤΑ  5      
    14  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 25 44 9 100%  4  ΣΤΑ  5        4  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 16 2 1 3  ΣΤΑ  5      
    15  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 26 48 10 100%  4  ΣΤΑ  5        5  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 17 2 1 3  ΣΤΑ  5      
    16  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 27 59 12 100%  4  ΣΤΑ  5        6  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 18 2 1 3  ΣΤΑ  5      
    17  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 28 66 14 100%  4  ΣΤΑ  5        7  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 19 2 1 3  ΣΤΑ  5      
    18  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 29 78 16 100%  4  ΣΤΑ  5        8  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 20 2 1 3  ΣΤΑ  5      
    19  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 30 90 18 100%  4  ΣΤΑ  5        9  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 21 5 1 3  ΣΤΑ  5      
    20  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 31 109 22 100%  4  ΣΤΑ  5        10  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 22 5 1 3  ΣΤΑ  5      
    21  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 32 120 24 100%  4  ΣΤΑ  5        11  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 23 5 1 3  ΣΤΑ  5      
    22  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 33 152 31 100%  4  ΣΤΑ  5        12  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 24 6 2 3  ΣΤΑ  5      
    23  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 34 174 35 100%  4  ΣΤΑ  5        13  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 25 8 2 3  ΣΤΑ  5      
    24  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 35 195 39 100%  4  ΣΤΑ  5        14  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 26 8 2 3  ΣΤΑ  5      
    25  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 36 216 44 100%  4  ΣΤΑ  5        15  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 27 9 2 3  ΣΤΑ  5      
    26  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 37 251 51 100%  4  ΣΤΑ  5        16  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 28 10 2 3  ΣΤΑ  5      
    27  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 38 274 55 100%  4  ΣΤΑ  5        17  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 29 12 3 3  ΣΤΑ  5      
    28  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 39 303 61 100%  4  ΣΤΑ  5        18  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 30 12 3 3  ΣΤΑ  5      
    29  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 40 331 67 100%  4  ΣΤΑ  5        19  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 31 14 3 3  ΣΤΑ  5      
    30  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 41 364 73 100%  4  ΣΤΑ  5        20  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 32 14 3 3  ΣΤΑ  5      
    31  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 42 406 82 100%  4  ΣΤΑ  5        21  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 33 18 4 3  ΣΤΑ  5      
    32  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 43 466 94 100%  4  ΣΤΑ  5        22  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 34 19 4 3  ΣΤΑ  5      
    33  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 44 511 103 100%  4  ΣΤΑ  5        23  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 35 22 5 3  ΣΤΑ  5      
 
 
34  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 45 555 111 100%  4  ΣΤΑ  5        24  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 36 23 5 3  ΣΤΑ  5      
    100%  4  ΣΤΑ  5        25  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 37 26 6 3  ΣΤΑ  5      
    100%  4  ΣΤΑ  5        26  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 38 26 6 3  ΣΤΑ  5      
    100%  4  ΣΤΑ  5        27  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 39 30 6 3  ΣΤΑ  5      
          28  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 40 30 6 3  ΣΤΑ  5      
                        29  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 41 32 7 3  ΣΤΑ  5      
                        30  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 42 35 7 3  ΣΤΑ  5      
                        31  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 43 38 8 3  ΣΤΑ  5      
                        32  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 44 38 8 3  ΣΤΑ  5      
                        33  ΛΙΣΤΑ     TZOKER 10 ΑΔΕΣ 45 43 9 3  ΣΤΑ  5